Gizlilik Politikası

Gizlilik
Hakkınızdaki bilgilerin gizli tutulmasına azami özen gösteriyoruz; zaten bu gizlilik politikamızı da ("Gizlilik Politikası") sizlerin Web Sitemizin nasıl çalıştığını ve kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını açıkça anlayabilmeniz için hazırlamış bulunuyoruz.

Gizlilik Politikamız oldukça açıktır: Siz gönüllü olarak vermedikçe, web sitemizde hiçbir şekilde kişisel tanımlayıcı özel bilgi toplamıyoruz. Kişisel tanımlayıcı özel bilgi ile herhangi bir bireyi özel olarak tanımlayan bilgileri kastediyoruz.

Bu gizlilik beyanı hangi koşullar altında kişisel bilgiler topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı, verdiğiniz bilgileri nasıl kullanmamızı istediğinizle ilgili tercihlerinizi ve verilen bilgileri nasıl koruduğumuzu açıklamaktadır.Bu Gizlilik Politikasında da ortaya konulduğu gibi, Web Sitemizi kullanarak bilgi toplamamıza ve bu bilgileri kullanmamıza rıza göstermiş oluyorsunuz.Bu Gizlilik Politikasının yalnızca çevrimiçi eylemler için geçerli olduğuna dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Toplanan Bilgilerin Türü
Web Sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, Web Sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgileri toplayabilir ve bu bilgileri depolayabiliriz. Bu durumda sizin izninizi almak durumundayız. Kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi toplamak ve işlemekten amacımız, bizden istediğiniz hizmetleri verebilmek veya ürün bilgilerini ve önerilerimizi sizin için özelleştirmektir. Bunları yapmamızı istiyorsanız, sizlere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ek bilgi verebilmek ve sizleri ilgilendirebilecek diğer ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi göndermek için hakkınızdaki bilgileri kullanacağız. Öyleyse, Web Sitemizde bu amaçlar için toplayacağımız bilgi alanlarında bu durumu sizlere belirteceğiz.

Bilgilerin Kullanımı
Buradaki özelliklere ya da hizmetlere erişmek için kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekiyorsa, size bu bilgileri nasıl kullanacağımızı açıkça bildireceğiz.

Kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi diğer şahıslara satmayacağız, takas etmeyeceğiz ya da kiralamayacağız. Ancak, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi, bize hizmet sunabilmeleri için diğer Pfizer işleri ya da bağlı kuruluşlarıyla, bayileriyle, yüklenicileriyle ya da iş ortaklarıyla paylaşabiliriz. Örneğin, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz (i) işimizi desteklemek üzere kullandığımız yüklenicilerle (ör., hizmetlerin yerine getirilmesi desteği, teknik destek, teslimat hizmetleri desteği verenler ve finansman kuruluşları), (ii) bu sitenin, bu bilgilerin alakalı olduğu kısmının satışı, devri veya bir başka şekilde devredilmesi ile bağlantılı olarak, veya (iii) yasalar, mahkeme emirleri ya da devlet düzenlemeleri nedeniyle paylaşılabilir.

Ayrıca, Web Sitelerimizin kullanılması esnasında tarafımıza verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yaptığımıza göre, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretmek için sizden aldığımız bilgileri diğer bireylerden aldığımız bilgilerle birleştirebiliriz. Toplam ve istatistiksel veriler kişisel niteleyici bilgileri içermez. Bu bilgileri erkek ve kadın ziyaretçi yüzdesi veya belirli bir yaş grubundaki ziyaretçi yüzdesi gibi sitemizin içeriğini geliştirecek istatistiksel bilgiler için kullanabiliriz. Özel bireyleri tanımlamayan ya da özel bireyleri rahatsızlıklarla veya koşullarla, birleştiremeyen bu anonim ve toplam ya da istatistiksel bilgileri ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, şirketler, iştirakler, ürünler veya öz varlıklar satın alabilir ya da satabiliriz. Bu tür işlemlerde genellikle müşteri bilgileri de işin devredilen öz varlıklarından biridir. Pfizer'in şirket evliliği, bir başka şirket tarafından ele geçirilmesi veya satılması ya da ürünlerinin veya öz varlıklarının tümünün ya da bir kısmının satılması gibi herhangi bir iş geçişi durumunda, sizin kişisel bilgileriniz de büyük bir olasılıkla devredilecektir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, size ait kişisel bilgilerin kontrolü açısından sizi mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıy